Wij pikken er de juiste voor jou uit!

Het aanwerven van de juiste persoon voor een vacante functie is een grote stap vooruit. De aanwerving van een ongeschikte persoon daarentegen kost geld, belast het team en vertraagt de groei.

Full service begeleiding

Deontologie:

 • Open communicatie
 • Eerlijkheid en oprechtheid
 • Menswaardigheid

Basisprincipes:

Betrokkenheid en partnership zorgen voor het beste resultaat.
Beide partners leveren een evenwaardige bijdrage aan het succes van een geslaagde aanwerving. Bedrijf en adviseur werken samen en bundelen hun krachten om te komen tot de juiste beslissing.

Bij de invulling van een vacature met een nieuwe of bijkomende medewerk(st)er kan adviesbureau Gast het volledige aanwervingsproces in handen nemen en de begeleiding van A tot Z doen. Vanaf de vacaturebespreking tot en met de contractondertekening ben je zeker van een deskundige opvolging en een professionele aanpak.

Bij een full service begeleiding garandeert adviesbureau Gast een geslaagde aanwerving en engageert zich door middel van een waarborgclausule.

Een full service begeleiding verloopt in een aantal fasen:

 1. Intake gesprek
  Vooraleer op zoek te gaan naar passende kandidaten voor een vacature, maken we een duidelijk functieprofiel op waaraan de toekomstig medewerk(st)er moet voldoen.

 2. Werving
  Het functieprofiel bepaalt hoe de werving van kandidaten verloopt. Het doel is om niet alleen voldoende maar ook de juiste mensen aan te spreken. In functie van de slaagkansen en het budget wordt gekozen voor de beste mix uit de verschillende wervingsmogelijkheden.

 3. Selectie
  Op basis van een competentiegericht interview bepaalt adviesbureau Gast wie al dan niet beantwoordt aan het ideaal functieprofiel. Een juiste waardering van elke sollicitant voor de vacature is essentieel om een goede keuze te kunnen maken.

 4. Kennismaking van het bedrijf met valabele kandidaten
  Valabele kandidaten worden op het bedrijf uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking. Het bedrijf toetst bedrijfsspecifieke kennis en oordeelt of een lange termijn samenwerking haalbaar is.

 5. Assessment
  Op basis van één of meerdere interviews blijven er dikwijls vragen over het potentieel, de competenties en het plafond van “kunnen” en “kennen” van sollicitanten. Objectieve, vergelijkbare en betrouwbare informatie vergemakkelijkt de juiste keuze bij een nieuwe aanwerving.

 6. Aanwerving
  Als het bedrijf en de geselecteerde kandidaat akkoord zijn over de arbeidsvoorwaarden, wordt de toekomstige samenwerking formeel gemaakt door de ondertekening van een arbeidsovereenkomst.