Goede medewerkers beter maken

Adviesbureau Gast organiseert jaarlijks open trainingen in het voor- en najaar.

Open trainingen

Productie- en onderhoudspersoneel leiden en motiveren

Een driedaagse praktijkgerichte opleiding voor de 1e lijn supervisie.

Doelgroep

Brigadiers, meestergasten, supervisors, voormannen of werfleiders die leiding geven aan uitvoerend personeel. Recent gepromoveerde leidinggevenden die in hun taak willen slagen, maar niet goed weten hoe.

Doelstelling

Het leiden van uitvoerend personeel betekent via medewerk(st)ers resultaten behalen, o.a. output, kwaliteit, veiligheid, orde, netheid en toepassing van regels. De leidinggevende bereikt deze objectieven door een aangepaste, dagelijkse omgang met zijn personeel.

Inhoudelijke thema’s

 • Hoe zorg ik er als jonge leidinggevende voor door medewerk(st)ers aanvaard te worden?
 • Wat maakt van mij een goed leidinggevende?
 • Hoe motiveer ik mijn medewerk(st)ers?
 • Hoe verwerf ik gezag?
 • Hoe stuur ik mijn medewerk(st)ers bij op een constructieve manier?
 • Hoe bereik ik mijn functiegebonden doelstellingen?
 • Hoe zeg ik "neen"?
 • Hoe goed moet ik mijn medewerk(st)ers kennen?
 • Hoe pak ik kritiek en uitvluchten aan?
 • Hoe bespreek ik een verandering in het gedrag van medewerk(st)ers?
 • Hoe reageer ik best op woede-uitbarstingen en onderbrekingen?
 • Hoe behandel ik conflicten?
 • Hoe stimuleer ik de betrokkenheid bij mijn medewerk(st)ers?
 • Hoe weet ik dat mijn indrukken over medewerk(st)ers juist zijn?
 • Hoe ga ik om met de ideeën van mijn medewerk(st)ers?
 • Is er één goede stijl van leidinggeven?
 • Hoe deel ik onpopulaire beslissingen mee?

Plaats en datum

Hotel Vivaldi, Westerlo-Geel-Punt.
Dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 mei 2019

Trainer

Jan Geukens

Prijs voor deelname

1.535,00 euro per persoon (exclusief BTW)
Middagmaal, drank, syllabus evenals huur accommodatie en didactisch materiaal zijn in deze prijs inbegrepen.

Persoonlijke assertiviteit

Een praktijkgerichte opleiding om assertief om te gaan met interne en externe klanten.

Doelgroep

Al diegenen die in contact komen met interne en externe klanten, waarbij een zelfbewuste opstelling, behartiging van de eigen belangen en luisterbereidheid noodzakelijke kwaliteiten zijn voor een goede en blijvende samenwerking.

Doelstelling

Goed samenwerken in een werksituatie leidt tot wederzijds respect. Sommigen willen respect krijgen door anderen altijd hun zin te geven. Anderen verkiezen dan weer een agressieve benadering. Géén van beiden slaagt erin om zijn vraag of aanbod aan de man te brengen. Zelfbewust optreden, respect winnen en uw relatie met interne en externe klanten optimaliseren is dé oplossing.

Inhoudelijke thema’s

 • Hoe reageer ik op moeilijke mensen in de werksituatie?
 • Kies ik de gemakkelijke weg door steeds ja te knikken?
 • Houd ik voet bij stuk om mijn wil door te drukken?
 • Hoe dwing ik respect af bij anderen?
 • Hoe kan ik anderen respecteren in hun mening?
 • Hoe stimuleer ik anderen tot samenwerking en vertrouwen?
 • Hoe overwin ik mijn neiging om ieders goedkeuring te willen?
 • Hoe kom ik op voor mezelf zonder anderen te kwetsen?
 • Hoe kom ik positief en zelfzeker over?
 • Moet ik mij steeds verontschuldigen of verrechtvaardigen?
 • Hoe krijgen mijn woorden via lichaamstaal meer autoriteit?
 • Waarom zeg ik “ja” op een verzoek, terwijl ik het niet graag wil of niet kan doen?
 • Hoe zeg ik “neen”?
 • Hoe kan ik assertief zijn en toch open staan voor de mening van anderen?

Plaats en datum

Hotel Vivaldi, Westerlo-Geel-Punt.
Dinsdag 23 en woensdag 24 april 2019

Trainer

Jan Geukens

Prijs voor deelname

1.025,00 euro per persoon (exclusief BTW)
Alle kosten zijn inbegrepen.