Alle neuzen in dezelfde richting

Adviesbureau Gast staat voor deskundig advies met het oog op verbetering.

Human resources advies

Bedrijven worden soms geconfronteerd met een sociaal, organisatorisch of beleidsmatig probleem. Door personeelstekort, tijdgebrek, onvoldoende expertise of andere prioriteiten is er behoefte aan externe deskundigheid met het oog op de verbetering van het ‘human resources potentieel’. Adviesbureau Gast kan hierbij helpen en een concreet project in het bedrijf mee realiseren.

Adviesbureau Gast ondersteunde in het verleden klanten met volgende specifieke vragen:

  • functieomschrijving, -analyse en –waardering: bepaling van de kerntaken in functie van de bestaande missie, doelstellingen en bedrijfscultuur
  • salarisbeleid: aanpassingen aan het bestaand salarissysteem in functie van prestatieverbetering
  • individuele coaching van ‘geblokkeerde’ medewerkers en loopbaanbegeleiding
  • opmaak van een testbatterij
  • 360° feedback project
  • probleemanalyse van een negatieve werksfeer en remediërende acties
  • analyse van de operationele werking van een afdeling en voorstellen ter verbetering.